Menu

Mojca Gros, Qubix

Mojca Gros dela na področju poslovnega obveščanja že več kot 14 let. Pri svojem delu je uporabljala različna BI orodja (Oracle Discoverer, Business Objects...), v zadnjih nekaj letih pa dela na projektih z uporabo Oracle Business Intelligence. Ima izkušnje s projektov podatkovnega skladiščenja in poslovnega obveščanja iz različnih industrij. Med drugim je sodelovala na projektu izgradnje sistema poslovne analitike v večjem podjetju naftne industrije, pa tudi na projektih s področja javne uprave, kot sta na primer projekt na Agenciji Republike Slovenije za okolje, kjer je sodelovala pri pripravi podatkovnega skladišča in sistema za poročanje in priprava različnih poročil za RTV Slovenija. V zadnjem obdobju pa je sodelovala na projektih implementacije poslovnega poročanja na projektu v večjem Britanskem trgovskem podjetju in vodilnem Britanskem podjetju s področja prodaje glasbe, filmov in iger.

Mojca Gros je Certified Businesss Intelligence Foundation Suite 11g Implementation Specialist.

Mirnesa Zaman, Qubix

Mirnesa Zaman ima več kot deset let izkušenj s področja informatike, od tega štiri leta na področju podatkovnih skladišč in poslovnega obveščanja. Ima dolgoletne izkušnje na področju razvoja kompleksnih informacijskih sistemov v državni upravi, ukvarjala se je s projektiranjem in razvojem, ima bogate izkušnje z različnimi podatkovnimi zbirkami, tudi geo podatki, dobro pozna tudi sisteme za obveščanje in poročanje. Zadnji dve leti je delala na projektih doma in v tujini, kjer je pri svojem delu uporabljala orodje Oracle Business Intelligence. Sodelovala je na večih projektih izvedbe in implementacije BI rešitev v državni upravi. Zadnje pol leta je delala na projektu priprave poročil za eno večjih finančnih ustanov na Japonskem ter na projektu izdelave poročil za področje upravljanje s človeškimi viri v večjem britanskem trgovskem podjetju.

mag. Žiga Vaupot, Qubix

Žiga Vaupot deluje v informatiki več kot 20 let. Ima bogate izkušnje na področju Oracle programske opreme. V zadnjih štirih letih se je osredotočil na implementacijo BI rešitev, pri čemer večinoma uporablja Oracle Business Intelligence orodja. V tem času je sodeloval na več projektih, ki so potekali tako v Sloveniji, kot v tujini. Med večjimi projektimi na katerih je sodeloval v zadnjem času velja izpostaviti projekt implementacije sistema poslovne analitike v vodilnem podjetju v regiji iz naftne industrije in projekt implementacije poslovnega poročanja v večjem britanskem trgovskem podjetju. Poleg standardnih poročil in analiz, se v okviru orodij Oracle Business Intelligence posveča področjem kot so vizualizacija podatkov, sistemi uravnoteženih kazalnikov, razvoj mobilnih aplikacij, uporaba napredne analitike in njena integracija v OBI analize.

Žiga Vaupot ima znanstveni magisterij Ekonomske fakultete v Ljubljani in je Certified Businesss Intelligence Foundation Suite 11g Implementation Specialist.