Menu

Urnik in vsebina delavnice

 

Dan 1: sreda, 11.3.2015

Ura Naslov predavanja Predavatelj
9:00  Pozdrav udeležencem in uvod v Oracle Business Intelligence Žiga Vaupot
9:30

 Možnosti vizualizacije podatkov v OBIEE (1. del) 

Mojca Gros
10:45  Odmor  
11:00  Možnosti vizualizacije podatkov v OBIEE (2. del) Mojca Gros
12:30  Odmor za kosilo  
13:30   Vizualizacija geo-podatkov (1. del) Žiga Vaupot
15:00   Odmor  
15:15  Vizualizacija geo-podatkov (2. del) Žiga Vaupot
16:30  Zaključek 1. dneva  

Dan 2: četrtek, 12.3.2015

Ura Naslov predavanja Predavatelj
9:00  Združevanje podatkov iz različnih podatkovnih virov
Mojca Gros
11:00  Odmor  
11:15  Oracle BI Publisher v praksi (1.del) Mirnesa Zaman
12:30  Odmor za kosilo  
13:30   Oracle BI Publisher v praksi (2.del) Mirnesa Zaman
14:45   Odmor  
15:00  MAD - razvoj mobilnih BI aplikacij  Žiga Vaupot
16:30  Zaključek 2. dneva  

 

Napredna vizualizacija

Za uporabnike BI sistemov je izredno pomembno, da jim rezultate analiz predstavimo na čim bolj prijazen in učinkovit način. To pomeni, da mora biti končni uporabnik (manager) na odstopanja opozorjen z različnimi tehnikami vizualizacije – različno barvanje, utripanje in podobno.

Orodje OBI ima na voljo kar precej različnih načinov prikazov podatkov, ki se z vsako verzijo še dopolnjujejo. Na delavnici bomo prikazali nekaj najpogostejših načinov prikazov podatkov (tabele, pivot tabele, osnovni grafi), poudarek pa bo na naprednješih načinih vizuelnih prikazov, kot so posebni grafični prikazi in njihova uporaba v praksi.

top

Analiza podatkov na geo mapah

Povezava geografskih podatkov s poslovnimi podatki lahko pomembno vpliva pri razumevanju delovanja in poslovanja organizacije. Geografski podatki so lahko v organizaciji že zbrani, zelo enostaven primer so naslovi kupcev, bolj kompleksni so podatki o poteh serviserjev, lahko se geografski podatki pridobijo iz drugih virov naprimer vremenski podatki, statistični podatki, javni registri. Geografske podatke je potrebno smiselno povezati s poslovnimi podatki in jih vizulano prikazati tako, da so razumljivi uporabnikom.

Eden izmed naprednejših načinov vizualizacije podatkov je prav gotovo prikaz podatkov na zemljevidu. Prikaz vrednosti prodaje po različnih regijah z barvanjem glede na vrednosti podatkov in možnostjo vrtanja do nivoja posamezne prodajalne omogoča hiter pregled nad poslovanjem podjetja. Orodje in tehnologije se lahko uporabijo na različnih področjih, primer uporabe je opazovanje suše, kjer so združeni zelo različni okoljski podatki. S podatki lahko povežemo in prikažemo lokacije skladišča, kosovnico kompleksnega izdelka ali šolski okoliš.

Na delavnici bomo prikazali nekaj primerov prikazov podatkov na zemljevidu in način združevanja spatial in poslovnih podatkov v orodju Map Viewer.

top

Podatki iz različnih virov

Večina BI orodij omogoča združevanje podatkov iz različnih virov – naj bodo to različne relacijske baze ali pa podatki iz datotek in drugih zbrik podatkov. Združevanje teh podatkov je enostavno v primerih, ko so strukture podatkov v različnih virih identične. Kaj pa v primerih, ko temu ni tako?

Na delavnici bomo prikazali nekaj različnih načinov združevanja podatkov v administracijskem orodju OBI – od klasične primerjave planskih podatkov s podatki o realizaciji (npr. združevanje podatkov iz Essbase in Oracle) do naprednejših načinov združevanja podatkov, kot je uporaba agregatnih tabel, urejanje snežinkaste strukture dimenzij in podobno.

top

BI Publisher v praksi

Kljub dejstvu, da BI orodja kot je OBI, omogočajo izdelavo naprednih poročil in ad-hoc analizo podatkov, se v praksi (tako pri nas kot v tujini) še vedno v veliki meri uporabljajo tudi predpripravljena poročila, ki se avtomatkso pošiljajo večjim skupinam uporabnikov v različnih formatih (npr. PDF). Tovrstna poročila so statična in ne omogočajo dinamičnih pregledov in so zato namenjena končnim uporabnikom, ki za pregled podatkov ne potrebujejo BI orodja (npr. poslovodjem v trogovini).

Na delavnici bomo prikazali nekaj primerov iz prakse s poudarkom na pošiljanju tovrstnih poročil na podlagi izvršitve določenih poslovnih dogodkov in načinom pošiljanja poročila samo določenim uporabnikom.

top

Analiza podatkov z mobilnimi napravami

V modrenem svetu je uporaba mobilnih naprav neizogibna - danes imamo tako rekoč vse podatke 'pri roki' ves čas – do večine informacij praktično lahko pridemo samo z enim klikom. S sodobnimi BI orodji, kot je OBI, je tako tudi s poslovnimi podatki. Sodoben manager lahko dostopa do pomembnejših informacij o poslovanju podjetja s svojeg mobilne naprave v vsakem trenutku. To mu omogoča, da odločitve lahko sprejema izredno hitro in da je na ta način vedno korak pred konkurenco.

Na delavnici bomo prikazali primer prikaza različnih analiz na mobilni napravi in ali je priprava teh analiz kaj drugačna od klasičnih analiz in poročil.

top