Menu
  Oracle Marketplace in razvoj dopolnilnih funkcionalnosti z Oracle PaaS for SaaS
 

Eden od osnovnih temeljev produktivnega delovanja aplikacij v Cloud okoljih sta visoka raven njihove standardiziranosti. To omogoča ponudnikom Cloud aplikacij upravljanje poenotenih tehnoloških osnov za vse uporabnike in poenoten urnik nadgradenj samih Cloud rešitev – s tem pa uporabnikom eno od ključnih prednosti Cloud aplikacij – hitrost uvedbe in neprekinjen dotok novih funkcionalnosti.

Potreba po visoki ravni standardiziranosti pa za sabo potegne potrebo po drugačnem pristopu k razvoju prilagoditev Cloud aplikacij in njihove integracije. Oracle za potrebe prilagoditev Cloud aplikacij (preko prilagoditev, ki se izvedejo s parametrizacijo same rešitve) nudi implementacijskim in partnerjem in razvijalcem PaaS okolje, v katerem lahko na enotni platformi razvijajo dodatne funkcionalnosti k Oracle Cloud aplikacijam. Le te nadgradnje lahko partnerji ponudijo v uporabo (preko Oracle Marketplace okolja) tudi drugim uporabnikom, ki imajo potrebo po enaki funkcionalni nadgradnji.

V predavanju bo predstavljen koncept Oracle Paas for Saas, kaj okolje zajema in kako partnerji lahko svoje produkte ponudijo uporabnikom preko Oracle Marketplace okolja.