Menu

vsebina dbaChristian Antognini, Trivadis, je vodilni neodvnisi strokovnjak za področje učinkovitega delovanja in optimizacije performans Oracle baz podatkov. Dosedaj je že nekajkrat predaval na strokovnih srečanjih SIOUG in je s svojimi predavanji vedno pritegnil veliko pozornost. Leta 2014 je luč sveta ugledala 2. izdaja njegove uspešnice Troubleshooting Oracle Performance (Apress, 2008/2014). Christian objavlja svoje delo na svoji spletni strani antognini.ch.

Predavanja Jožeta Senegačnika, DBprof, so brez dvoma najbolj obiskana predavanja kateragakoli predavatelja v dvajsetletni zgodovini strokovnih srečanj SIOUG. Tudi za letošnje srečanje pripravlja Joc dve predavanji. Domače barve bodo na SIOUG 2015 zastopali še Mitja Golouh, 3Gen, Urh Srečnik, Abakus plus, in Boštjan Harnik iz ljubljanskega podjetja SRC.SI. Iz slovenske podružnice Oracle je svoje predavanje prijavil tudi Darko Kastelic.

V aprilu smo v Zagrebu skupaj s HrOUG organiziral Real World Performance Tour dogodek, na katerem so predavali vodilni Oracle strokovnjaki iz tega področja: Tom Kyte, Graham Wood in Andrew Holdsworth. Vlado Barun prihaja iz iste skupine v Oraclu, ki je zakrivila omenjeni dogodek, zato upravičeno pričakujemo, da bodo njegova predavanja naletela na odličen odziv. 

Že nekaj let je stalni predavatelji na strokovnih srečanjih SIOUG tudi Zoran Jovanović iz zagrebškega podjetja In2. Ivica Arsov prihaja iz Makedonije ter zastopa podjetje Technologica. Z velikim zanimanjem pričakujemo Amija Aharanovicha iz podjetja Brillix iz Izreala. Ami je redni predavatelj na Oraclovih konferencah v Izraelu in v svetu (Oracle Open World) in je aktiven član vodstva Izraelskega društva Oracle uporabnikov. In nenazadnje je tu Piet de Visser, ki pravzaprav ni manjkal na nobenem od zadnjih SIOUG-ov. 

AmiAharonovich   Exploring Oracle Database 12c Multitenant Architecture and Administration Best Practices
 

 

AmiAharonovich   Exploring Oracle Database 11g and 12c Partitioning New Features Best Practices
 

 

BostjanHarnik   Oracle database 12c: Upravljanje sredstev (Managing resources)
 

Kaj je Resource Manager?
Zgodovina Resource Managerja.
Instance Caging, kot osnova.
Prikaz uporabe v verziji 11g.
Parameter Processor_group_name.
Resource Manager v CDB (kontainer bazi)
Primer uporabe v verziji 12c.
Vprašanja?"

ChristianAntognini   Designing for Performance: Database Related Worst Practices
 

Optimal performance is not simply a product one can buy but rather the results of an accurate planning and a correct implementation. Given that applications should be designed for performance, it would be useful to cover an approach to doing that in great detail. However, for obvious reasons, it is not a subject that can be covered in a presentation. For this reason, I limit myself to briefly describing the top most common database-related design problems that frequently lead to suboptimal performance.

ChristianAntognini   Adaptive Dynamic Sampling
 

Based on object statistics stored in the data dictionary, the query optimizer can’t always accurately estimate the cost of an operation or predicate. When the query optimizer recognizes such a case, in some situations it can gather additional statistics through dynamic sampling. The original implementation of dynamic sampling was introduced in Oracle Database 9.2 and, up to 11.2.0.3, only marginally improved. However, Oracle Database 11.2.0.4 and 12.1 introduces a new implementation that completely changes the way dynamic sampling works.
The aim of this presentation is to explain and demonstrate how the new implementation works.

  Oracle Advanced Support metoda migracije podatkovnih baz
 

Migracija baz podatkov je rizičen postopek. Zahteva posebna znanja in izkušnje, saj so dandanašnji sistemi kompleksni in prepleteni. Ob tem pa je čas za izvajanje procesa zelo omejen. Za uspešen postopek migracije je potrebno vnaprejšnje poznavanje vpliva migracije na IT sisteme ter procese, ljudi in nenazadnje tudi na stroške.

V Advanced Supportu imamo več kot desetletje izkušenj z migracijami. Za migracije smo razvili orodje za avtomatizacijo migracij. Orodje je interaktivno, uporablja širok nabor Oracle funkcionalnosti in omogoča masovno paralelizacijo postopkov. Orodje nam omogoča časovno in stroškovno učinkovito planiranje in izvajanje migracij in do sedaj smo ga uporabili že večtisočkrat.

Predavanje bo osvetlilo principe migracije, predstavilo naš način dela in pokazalo prednosti našega pristopa.

 

IvicaArsov   Oracle Database 12c - Data Redaction
 

This presentation will focus on securing sensitive data with Data Redaction, introduced with 12c. We will talk how Data Redaction can help organizations to better secure their business data at the same time minimizing changes to applications. We will cover different types of redaction, when to choose the right type and security considerations on which we should pay attention when implementing this solution. Also, we will discuss and demonstrate when Data Redaction can break and how we can unintentionally enable access to sensitive data.

JoeSenegacnik   Transparent Data Encryption and Data Redaction in Oracle 12c
 

Transparent Data Encryption (TDE) is available through Advanced Security Option (ASO) of Oracle EE. In complex environments with multitenant architecture, Data Guard and RAC, TDE becomes more complex. In this session we will look what kind of setup should be done in order to maintain the complex environment in a simple manner and at the same time utilize the Oracle Restart, Data Guard switchovers/failovers and RAC services in the way how they were intended to be used.
In the second part of this presentation we will discuss the Data Redaction, a new feature of 12c and how one can create policies to “hide” sensitive data for users who are not supposed to see this data.

JoeSenegacnik   Unified Audit Trail in Oracle 12c - Best practices
 

Oracle 12c introduced a completely new way of storing audit trail in so called Unified Audit Trail. With exception of audit trail records, which are produced when the database is in mount state and not opened for writing, all other audit is stored in a single table. In multi-tenant architecture one can select only from one common view and get all relevant information. Besides storing all audit trail in single place there is a whole new way how one can specify auditing by creating audit policies.

In this session we will discuss the required setup (relinking), different levels of audit trail, creating policies, manual and automatic purging of unified audit trail and related problems.

    Oracle Secure Backup v praksi
 

Oracle Secure Backup uporabljamo že peto leto za izdelavo varnostnih kopij tako Oracle baz kot tudi datotečnih sistemov. Začeli smo z verzijo OSB 10.3.0.3 in letos začeli prehod na verzijo OSB 12.1.0.1. V okviru predavanja bomo na kratko pogledali arhitekturo OSB okolja, zanimivosti pri konfiguraciji in predvsem probleme ter njihove rešitve pri vsakodnevni uporabi.

    Zaščita in varovanje podatkov
 

Na predavanju bodo predstavljene nekatere metode in možnosti varovanja podatkov, tako pred naravnimi katastrofami kot pred aplikativnimi napakami. Ne bomo govorili samo o varnostnem kopiranju, temveč tudi o “RAC” in “phisical standby”. Omenili bomo tudi nekaj nasvetov glede preprečevanja nepooblaščenih dostopov. Čeprav bo predavanje nekoliko marketinško obarvano (Oracle & Abakus+) bomo razpravljali predvsem o “best-practice” metodah, ki se jih sami poskušamo držati. Te metode običajno niso vezane na določenega ponudnika programske opreme.

  Mastering the AWR Report
 

The AWR report is one of the most used Oracle Database diagnostic tools. It is easy to generate and contains a wealth of information. However, it is also easy to misinterpret the data, reach the wrong conclusions, and take actions that can be detrimental to the effort of improving the performance/scalability of the system.

This presentation will focus on how Oracle's Real Worl Performance Team uses AWR reports to uncover critical aspects of Application/Database design and how to identify performance and scalability bottlenecks.

During this interactive session, we will work together to review AWR reports from Real World escalations of mission-critical systems.

ZoranJovanovic   Downgrade Oracle Database Enterprise to Standard
 

There are situations when Oracle customers are considering how to downgrade their existing Oracle Enteprise Edition databases to Standard Edition in order to reduce licensing cost especially in the situations when they want to virtualize their infrastructure for Oracle Databases. Typically they use Vmware or Hyper-V as virtualization platforms and in this situations Oracle licensing rules are demanding that you license Oracle Enterprise Databases based on a physical and not virtual processors and cores. And this requirement can significantly increase licensing cost.
In order to achieve this goal to downgrade Oracle Databases customers are facing different challenges and most important is how to determine if their applications are using some of the features that are available only in Enterprise Edition.
In my presentation I will explain how you can determine if your applications are using some features of Oracle Enterprise Edition Database. If they are not or those features can easily be replaced by features available in Standard Edition that you can proceed to downgrade to this edition.
After that I will explain best practices in order to downgrade your Oracle Enterprise Databases to Standard Edition in a supported and most efficient way.
As a result you can significantly decrease Oracle Database licensing cost because Standard Edition licenses are much cheaper than Enterprise Edition licenses and besides that Standard Edition licensing is based on processor sockets rather than processors and cores and that also reduces licensing cost.