Menu
      Customer Case – konsolidacija kompleksnega Oracle okolja z Oracle SuperCluster sistemi 
 

Večji češki mobilni operater se je dolga leta ukvarja s kompleksnim Oracle DB okoljem, veliko število podatkovnih baz različnih verzij je povzročalo slabo izkoriščenost resursov in veliko administrativnega dela tako nivoju infratrukture kot na nivoju podatkovnih baz. Z uveljavljanjem inženirskih sistemov, ki že v osnovi zmanjšujejo kompleksnost ter količino administrativnih opravil, so se pred slabima dvema letoma odločili za konsolidacijo svoje okolja z Oracle SuperCluster inženirskimi sistemi, ki poleg konsolidacije Oracle podatkovnih baz omogočajo tudi konsolidacijo aplikacijskega nivoja. Kompleksno okolje in zahteve za nemoteno delovanje storitev so zahtevale natančno načrtovanje in izpeljavo projekta. Celoten projekt je bil pred kratkim zaključen za implementacijo petega Oracle SuperCluster Sistema.