Menu

vsebina razvojRazvoj je tema, ki je veliko svoje vsebine izgubila s prenosom večine vseh javanskih predavanj v konferenco JavaSi. Prav tako je zmanjšana uporaba klasičnih razvojnih orodij, kot je na primer Oracle Forms ter samostojni sklop predavanj 20. strokovnega srečanja APEX imela vpliv na to, da je včasih eden najbolj zastopanih sklopov predavanj strokovnega srečanja bistveno zmanjšanj v primerjavi s preteklimi strokovnimi srečanji.

Vendar to ne pomeni, da so predavanja predavateljev, katerih predavanja smo uvrstili v program letošnjega strokovnega srečanja, kaj slabša. Prav nasprotno. Prepričani smo, da bodo predavanja, ki se v svojem jedru ukvarjajo s SQL-om, zaradi tega še kvalitetnejša in pomembna za udeležence SIOUG 2015. 

V sklop Razvoj smo uvrstili predavanja naslednjih predavateljev: Alex Nuijten, Ordina Oracle Solutions, Zoran Pavlović in Maja Veselica, Parallel.

     SQL Tuning Techniques 
 

This session will teach you different SQL Tuning techniques in Oracle Database. You will learn:
- How SQL statements are processed in the database,
- How optimizer chooses execution plan,
- Join techniques,
- (Adaptive) Cursor Sharing.

You will also learn techniques to influence Oracle Optimizer and ways to evade degradation of performance by fixing good execution plans.

MajaVeselica     Frequently Asked Questions about Masking Data in Oracle Database
 

This technical session will mostly be in predefined Q&A format. It will help attendees to understand and learn when and how to implement different Oracle technologies for redacting sensitive data in Oracle Database 11g and 12c. Definitions of these technologies are provided below:
- Virtual Private Database (VPD) enables you to restrict access to data at row-level or column-level.
- The main purpose of Data Redaction is to provide different ways to mask sensitive data from end-users in production environments.
- Transparent Sensitive Data Protection (TSDP) provides a way to create classes of sensitive data and enables more centralized control of how sensitive data is protected.
- Oracle Data Masking enables organizations to use production data in development and test environments by changing production data with realistic data (transformation is done by using masking rules).

AlexNuijten     Oracle 12c for Developers
 

Do you want to get up to speed with the most current release of the Oracle database? Then this session is for you. You will learn the most exciting and most useful new features from the Oracle Database 12c which can make your work as database developer a lot easier. There is more to the Oracle database 12c than just pluggable databases.

     Database Design with Oracle SQL Developer Data Modeler
 

The more agile the project is the more flexible and well documented the database design must be. In order to be able to design database properly, one will need a tool. Is Oracle SQL Developer Data Modeler a good tool for that? How does it work? What can you do with it? Does it support agile design? In this presentation, Heli will explain and show how the design can be done with Oracle SQL Developer Data Modeler.