Menu

Sample image

Torek, 7. junij, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana

Po serijah uspešnih APEX, DBA in ANALYTICS meetupov je bil pred nami nov izziv, in sicer JAVA meetup. Dobili smo se na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani, ki nam je prijazno odstopila predavalnico za meetup.
 
Obravnavana je bila zelo aktualna tema z naslovom Java, mikrostoritve, Docker in API - migracija javanskih aplikacij v oblak. Udeležilo se ga je 50 udeležencev iz 26 podjetij, ki se ukvarjajo z java vsebinami.

Sample image

Java, mikrostoritve, Docker in API

Torek, 7. junij, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana

Po serijah uspešnih APEX, DBA in ANALYTICS meetupov je pred nami nov izziv, in sicer JAVA meetup. Tokrat se dobimo na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani, Večna pot 113, Ljubljana.

 

Tema meetupa: Java, mikrostoritve, Docker in API - migracija javanskih aplikacij v oblak

V predstavitvi bomo naslovili aktualno področje migracije javanskih aplikacij v oblak. V ta namen bomo pregledali ključne izzive pri migraciji v oblak ter osvetlili arhitekture aplikacij in njihovo ustreznost za oblak. Podrobno se bomo seznanili z arhitekturo mikrostoritev. Spoznali bomo, da lahko z uporabo mikrostoritev (microservices) naredimo naše aplikacije bolj fleksibilne, enostavnejše za vzdrževanje in nadgradnje, bolj neodvisne od tehnologij in njihovih verzij, predvsem pa omogočimo bolj učinkovito skaliranje in s tem bolj učinkovito izrabo strežniških virov, kar je posebej pomembno pri izvajanju aplikacij v oblaku.

Predstavili bomo koncept mikrostoritev in osvetlili prednosti in slabosti njihovega razvoja. Posebej bomo izpostavili razlike, ki jih mikrostoritve vpeljujejo v razvoj, nameščanje ter postopke DevOps. Uporaba mikrostoritev se neločljivo povezuje z naslednjo generacijo virtualizacije, ki jo poosebljajo vsebniki Docker. Prikazali bomo, kako lahko aplikacijo, sestavljeno iz mikrostoritev, zapakiramo v vsebnike Docker, slednje pa namestimo na oblačno platformo PaaS.

Prikazali bomo odprtokodno ogrodje KumuluzEE, ki omogoča razvoj oz. migracijo javanskih aplikacij v mikrostoritve. KumuluzEE je prvo tako ogrodje, namenjeno Javi EE in omogoča uporabo večine standardnih APIjev iz Jave EE v mikrostoritvah. KumulzEE je prejemnik Java Duke's Choice Award Winner 2015.

Pomembno področje, ki se ga bomo prav tako dotaknili, so APIji. APIji so neločljivo povezanimi s storitvami in sodobnimi aplikacijami, posebej pomembni pa so pri uporabi mikrostoritev. Seznanili se bomo s konceptom APIjev in njihovim upravljanjem.

Na praktičnem primeru bomo predstavili korake, potrebne za migracijo obstoječih Java in Java EE aplikacij v oblak. 

 

Sample image Sample image Sample image

Preberi več