Menu

Zakaj postati član društva SIOUG?

Vsako društvo in tako tudi društvo SIOUG za svoj obstoj in svoje delovanje potrebuje svoje člane. Članstvo v društvu je osebno kar pomeni, da smo člani lahko kot fizične osebe ali kot pooblaščene osebe pravnih oseb.
 
Članstvo se obnavlja enkrat letno.
 
Višina članarine se določi in sprejme na redni letni skupščini društva SIOUG.
 

Ugodnosti članstva v društvu SIOUG

Katerih ugodnosti smo deležni kot člani društva SIOUG?

Članstvo v društvu SIOUG prinaša ugodnosti - popuste pri plačilu kotizacije in/ali brezplačna udeležba na določenih dogodkih, ki jih organizira društvo SIOUG.

S popustom na osrednjem strokovnem srečanju SIOUG in vsaj eni brezplačni delavnici, se vam strošek članarine povrne. V primeru članstva vašega podjetja - pravne osebe, pa je lahko prihranek celo večji od vplačane članarine! 

 
 
 

Članarine in popusti za leto 2016

Članarina za leto 2016 za fizično oziroma za pooblaščeno osebo pravne osebe članice društva znaša 100 € + 22% DDV = 122 €.

Pravnim osebam, članicam društva, ki včlanijo več zaposlenih – pooblaščenih oseb v društvu, priznavamo popust pri plačilu članarine po naslednji lestvici:

Število oseb Popust
1 - 2 osebi ni popusta
3 - 5 oseb 10%
6 - 9 oseb 20%
>= 10 oseb 30%

ORGANIZIRAMO

konference, seminarje

S I O U G

strokovna srečanja

Ugodnosti članstva