Menu

Predsednik društva:   g. Janez Zaletel

Tajnik-blagajnik društva:   ga. Elizabeta Gruden

Izvršni odbor (IO)

Predsednik IO:   g. Janez Zaletel, predsednik društva SIOUG
Podpredsednik IO:   g. Jože Senegačnik
Podpredsednik IO:   g. Žiga Vaupot
Tajnik-blagajnik:   ga. Elizabeta Gruden, tajnik-blagajnik društva SIOUG
Člani IO:   g. Matej Kranjc
                 g. Ognjen Antonič
                 g. Aljaž Mali
                 g. Jure Bratina
                 g. Urban Zaletel

Nadzorni odbor - disciplinska komisija (NO)

Predsednik NO:   g. Stane Moškon
Člana NO:   g. Samo Vehovec
                   g. Bojan Erker

Strokovni odbor (SO)

Predsednik SO:   g. Žiga Vaupot, podpredsednik IO

 

Člani organov društva so bili izvoljeni na 17. redni letni skupščini društva SIOUG dne 30.3.2015.

ORGANIZIRAMO

konference, seminarje

S I O U G

strokovna srečanja

Ugodnosti članstva