Menu

V letu 2015 so glede na dogovore na zadnjih sestankih IO in NO društva, glede na nove kadrovske okrepitve v IO društva ter glede na dobro prakso delovanja društva do sedaj, planirane sledeče aktivnosti:

 • Oktober ostaja čas za osrednjo letno prireditev društva SIOUG. Za jubilejno 20. Strokovno srečanje –SIOUG 2015, je torej predviden termin od ponedeljka 12.10. do srede 14.10.15.. Lokacija še ni določena – ali okolica Ljubljane nekje na slovenski obali.
  Predvideni termin sovpada s terminom tudi 20-e HrOUG konference (od 14.10. do 17.10.), tako, da že skupaj delamo na pridobivanju predavateljev iz tujine. Pri tem nas bo lahko omejevalo dejstvo, da je podjetje Oracle Corporation prestavilo osrednji letni dogodek Oracle Open World (OOW) na konec oktobra, to je 14 dni za našo konferenco.
 • Z društvom OpenBlend bomo ponovno združili moči pri organizaciji konference tretje JavaSi konference - JavaSi'15. Lokacija bo ostala okolica Ljubljane, termin bo pa konec septembra ali v oktobru.
 • Leto 2015 je leto prihoda nove verzije Oracle APEX orodij.
  Z namenom, da povežemo uporabnike teh orodij, bomo organizirali v torek 7.4. t.i. prvo SIOUG APEX Meetup srečanje (po vzoru sorodnih APEX Meetup-ov, ki se dogajajo po celem svetu). Ideja je prišla s strani podjetja Abakus Plus, ki bo tudi pokrovitelj prvega tovrstnega APEX srečanja v Sloveniji. Dogodek bo za udeležence brezplačen. V letu 2015 je predvideno, da bomo organizirali še vsaj dva taka srečanja.
  Poleg Meetup srečanj planiramo organizirati vsaj eno ali dve plačljivi Oracle APEX delavnici. Tematika bo pa tudi dobro zastopana na osrednji konferenci SIOUG 2015 – imamo že potrditve prihoda 3-4 Oracle strokovnjakov – kreatorjev razvoja APEX-a.
 • S HrOUG smo že realizirali dogodek »Real World Performance Tour« v Zagrebu, ki se ga je udeležilo 210 udeležencev od tega 60 iz Slovenije.
 • Kot soorganizatorji smo sodelovali pri organizaciji delavnice »Advanced OBI«, ki so jo izvedli strokovnjaki iz podjetja QUBIX – sponzor brezplačnega dvodnevnega strokovnega izobraževanja.
 • Uspešno obliko sodelovanja pri so-organizaciji dogodkov bomo predstavili tudi drugim Oracle partnerjem in se dogovoriti za sodelovanje.
 • Nadaljevali bomo s sodelovanjem na nivoju EOUC – udeležba na skupnih sestankih in aktivno sodelovanje v skupnih aktivnostih – organizacija prireditev, dialog OUG-ji – družba Oracle, … .
 • Članom društva bomo ponudili popuste pri udeležbah na vseh SIOUG prireditvah.
 • V sekciji za aplikacije SIOUG-SA bomo na novo opredelili aktivnosti delovanja sekcije in se dogovoriti s kandidati za predsednika za prevzem funkcije. Usmeritev je tudi, da preverimo možnosti sodelovanja s HrOUG in SrOUG na tem področju.
 • Pri organizacijskih aktivnostih bomo upravljali podporna sistema Smartsheet in MailChimp.
 • V začetku leta 2016 bomo organizirali 18. redno letno skupščino društva SIOUG.

 

Janez Zaletel, predsednik IO SIOUG

 

Program dela je bil sprejet na 17. redni letni skupščini društva SIOUG dne 30.3.2015.

 

ORGANIZIRAMO

konference, seminarje

S I O U G

strokovna srečanja

Ugodnosti članstva